Organizator:

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka!

Podziel się

Wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składamy ogromne podziękowania za poświęcenie i Waszą służbę. Dziękujemy, że dbacie o nasze bezpieczeństwo!

W dniu Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za odwagę, poświęcenie i stałą gotowość do ratowania życia i mienia. Strażacka służba jest pełna wyzwań, a Dzień Strażaka to najlepsza okazja do podziękowania za wkład włożony w budowanie bezpieczeństwa i niesienia pomocy, zarówno ludziom w potrzebie, jak i zwierzętom.

Niech św. Florian ma Was w opiece, a strażacka służba i podejmowane działania będą zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania!!!