Organizator:

„Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy” - zapraszamy na konferencję PIP i CIOP na targach SAWO 2022!

Podziel się

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w konferencji pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”. Odbędzie się ona 25 kwietnia br. podczas trwania pierwszego dnia targów SAWO 2022 w Poznaniu. Na konferencję obowiązuje rejestracja!

>> UWAGA - REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ JUŻ ZAMKNIĘTA!!!

Konferencja PIP - CIOP pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy” to wydarzenie skierowane do wszystkich osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, zainteresowanych aktualnymi informacjami przygotowanymi przez ekspertów i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa pracy na poziomie krajowym. Wśród prelegentów są specjaliści CIOP-P, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

 

PROGRAM:

10.30 - Otwarcie konferencji

- Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy

- dr inż. Daniel Podgórski, Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego 

10.40 - Odczytanie listu Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

- Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

10.45 -Przesłanki umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników

– Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy,  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

11.00 -  Skutki narażenia na nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), stres, hałas i wirusy. Wprowadzenie do tematu

- dr n. med. Grażyna Wośkowiak, Z-ca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

 

  • IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z NARAŻENIEM NA WYBRANE CZYNNIKI SZKODLIWE I NIEBEZPIECZNE

11.20 - STRES jako zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników

- Marta Bem, specjalista, Państwowa Inspekcja Pracy

11.40 - HAŁAS jako najczęstsza przyczyna chorób zawodowych

- Marek Duszyński, Kierownik Oddziału Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

12.00 - WIRUSY i inne czynniki biologiczne w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy w świetle ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

- Katarzyna Kucharczyk, Oddział Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

12.20 - Kiedy wirus jest czynnikiem zagrożenia zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie wirusa Sars-CoV-2

- Dariusz Smoliński, nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział SŁUPSK

12.40 - Przerwa na kawę

 

  • PROBLEMY MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE ZWIĄZANE Z PRACĄ

13.10 - Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poprzez promocję aktywności fizycznej w miejscu pracy

- mgr inż. Patrycja Łach, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

13.30 - Eliminowanie zagrożeń związanych z transportem ręcznym na budowie

- Arkadiusz Majchrzak, starszy inspektor pracy – główny specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

13.50 - Praca zdalna – problem dla układu mięśniowo-szkieletowego?

- dr inż. Joanna Kamińska, Z-ca kierownika Zakładu Ergonomii CIOP-PIB

14.10 - Dyskusja moderowana przez przedstawicieli CIOP-PIB i PIP

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga zarejestrowania

Link do rejestracji: https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MjQ=

Po zarejestrowanie udziału każdy uczestnik otrzyma zwrotnie pocztą elektroniczną voucher uprawniający do jednorazowego wstępu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich SAWO 2022. Voucher będzie wymagał aktywacji na stronie internetowej MTP.

 

25 kwietnia 2022 r.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Hol Wschodni, Pawilon 3, Sala Zielona

 

 

____________________________________________________________________________

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj z głową”, dotyczącej zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Więcej informacji o kampanii: Europejska Kampania Informacyjna 2020 "Dźwigaj z głową" (ciop.pl), Healthy Workplaces LIGHTEN THE LOAD 2020-22 (healthy-workplaces.eu)

Wydarzenie wpisuje się także w kampanię realizowaną przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Państwową Inspekcję Pracy, poświęconą obciążeniu fizycznemu w pracy.