Organizator:

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Podziel się

28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku wiodącym hasłem, ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jest: "Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika".

28 kwietnia to czas promocji informacji o kulturze bezpieczeństwa, o potrzebie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń zdrowotnych. To bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy – pracowników, pracodawców, związków i organizacji zawodowych, teoretyków i praktyków bhp, studentów i wykładowców problematyki ochrony pracy, a także instytucji rządowych. W tym dniu w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

W Polsce co roku ginie ok. 300 osób na skutek wypadków przy pracy, a 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała. Głównymi przyczynami są: niewłaściwa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad bhp, ograniczona koncentracja na wykonywanej pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Geneza obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 r.

Obchody Dnia odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym pod co roku wybieranym, specjalnym hasłem. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy.