Organizator:

Weź udział w wideokonferencji: Praca zdalna - wyzwania i rozwiązania dla pracodawców i służby bhp

Podziel się

Już 25 czerwca, w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy organizuje wideokonferencję poświęconą pracy zdalnej. Sprawdź program i dołącz do wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Program

Godzina Temat wystąpienia Prelegent (-ka)
09:30–09:40 Powitanie

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Dyrektor CIOP-PIB,

Marcin Gorynia, Dyrektor Targów SAWO

09:40–10:00 Uregulowania legislacyjne pracy zdalnej – stan prac

N. Cymerman, Departament Prawa Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

10:00–10:20 Badania warunków pracy i ocena ryzyka zawodowego w pracy zdalnej

dr inż. Z. Pawłowska, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

10:20–10:40 Dobre praktyki i doświadczenia służby bhp

Katarzyna Piecho, Veolia Energia Łódź

10:40–11:00 Różni pracownicy, różne wyzwania? Praca zdalna
z perspektywy cyklu życia pracowników. Wyniki badania

M. Dobrzyńska, Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

11:00-11:20

Dobrostan pracowników w nowych formach pracy, w tym w pracy zdalnej

Z. Mockałło, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

11:20–11:40 Formy komunikacji zdalnej i tradycyjnej – preferencje pracowników

dr M. Pęciłło-Pacek, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

11:40-12:00 Dyskusja

 

Grafika: plakat wybrany na wystawę pokonkursową w konkursie na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: „Biuro”.
Autor plakatu: Daria Maciejewska
Konferencja zorganizowana z wykorzystaniem wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Organizatorzy