Organizator:

7 targów „technicznych” razem w Poznaniu

Podziel się

Polskie firmy, w coraz większym stopniu, wykorzystują i tworzą innowacyjne rozwiązania, konkurując z w ten sposób z powodzeniem z podmiotami zagranicznymi. Dotyczy to przede wszystkim branż stricte technicznych, takich jak energetyka - w tym przede wszystkim odnawialna, instalacje i zabezpieczenia, ratownictwo, a nawet drony. Swoje osiągnięcia w tych obszarach polscy przedsiębiorcy prezentują na targach Expopower, Greenpower, Securex czy poświęcone ochronie pracy, pożarnictwu i ratownictwu Sawo, a także na targach Instalacje. Najciekawsze pod względem innowacyjności i ekologii rozwiązania otrzymują specjalne wyróżnienia - Złote Medale Grupy MTP.

 Polskie przedsiębiorstwa umacniają swoją pozycję w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w takich technicznych dziedzinach jak energetyka, bezpieczeństwo, instalacje czy szeroko pojęta ochrona pracy. Organizowane w ostatnim tygodniu kwietnia w Poznaniu specjalistyczne imprezy targowe to unikalna w skali ogólnopolskiej okazja do zaprezentowania najciekawszych osiągnięć w tych obszarach, a zarazem naturalne środowisko biznesowe do zawierania współpracy między twórcami przedstawianych rozwiązań a ich ewentualnymi nabywcami czy kooperantami.

 

Specjalne wyróżnienia promują najlepszych

Targi Sawo czyli  Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, to najważniejsze wydarzenie dla producentów i sprzedawców wyposażenia dla stosowanego w ratownictwie specjalistycznym i w szeroko pojętej branży BHP.

Wśród prezentujących na tych targach swoje osiągnięcia przedsiębiorstw są także takie, które decydują się zgłosić opracowane przez siebie rozwiązania do targowego Sądu Konkursowego. Decyduje on o przyznaniu najciekawszym z nich Złotych Medali - najważniejszego wyróżnienia targów SAWO.

Na taki wyróżnienie zasłużył w tym roku między innymi Mobilny manipulator do pomiarów akustycznych prezentowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Umożliwia on wykonywanie zautomatyzowanych pomiarów parametrów emisji hałasu maszyn zarówno w komorze akustycznej, jak i halach przemysłowych. Produktem, który również zyskał uznanie sądu konkursowego jest Acciline+ - platforma online do zarządzania wypadkowością w firmie zgłoszona przez AYMING POLSKA. Platforma przyśpiesza tworzenie prawidłowej dokumentacji oraz umożliwia skuteczne zarządzanie wypadkowością i planowanie działań prewencyjnych.

Przyznając Złote Medale, działający przy targach SAWO Sąd Konkursowy wziął pod uwagę zarówno innowacyjność, jak i różnorodność, uniwersalność oraz funkcjonalność zgłaszanych przez wystawiających się na tej imprezie przedsiębiorców rozwiązań. W składzie Sądu Konkursowego zasiadają m.in. wybitni przedstawiciele środowisk naukowych, a kieruje nim w tym roku Jakub Chojnicki - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy w Warszawie.

 

Od instalacji przez ratownictwo i ochronę aż do energetyki

Targi Instalacyjne to na naszym rynku główna impreza dla twórców i dystrybutorów urządzeń techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej. Ci wystawcy, którzy w tym roku stanęli do konkursu o specjalne wyróżnienia dla swoich produktów instalacyjnych, promują w ten sposób zarówno je, jak i cały, coraz dynamicznie rosnący sektor technologiczny, powiązany mocno m.in. z ciepłownictwem.

Do jednej z sąsiednich hal przyjeżdżają też uczestnicy Targów Securex czyli imprezy poświęconej prezentacji najnowszych osiągnięć w bezpieczeństwie nieruchomości (np. kontrola dostępu, monitoring), osób, mienia, a nawet cyberprzestrzeni. Tematycznie pokrewne są Targi Poznań Media Expo będące w istocie ekspozycją specjalistyczną, która towarzyszy Targom Securex i gromadzi wystawców oraz ich potencjalnych kontrahentów zainteresowanych instalacjami teletechnicznymi w budynkach. Dopełnieniem szerokiej prezentacji urządzeń wykorzystywanych przy zapewnianiu bezpieczeństwa jest zaś Strefa Dronów na targach SAWO 2022 z ofertą maszyn latających stosowanych w biznesie i wszystko, co związane jest z ich wyposażeniem.

 

Czas na innowacje w energetyce

Nieco bardziej odmiennymi tematycznie, choć powiązanymi z branżą instalacyjną, imprezami są 2 targowe wydarzenia przedstawiające najnowsze osiągnięcia w energetyce, i to zarówno odnawialnej, jak i tej tradycyjnej.

- To dziedziny, w których wiele naszych firm staje się europejskimi liderami. Dziś są to  unikalni twórcy czy producenci innowacyjnych rozwiązań, dostarczanych kontrahentom zarówno na rynek polski wewnętrzny, gdyż te właśnie segmenty gospodarki dynamicznie się u nas rozwijają, a także – na rynek światowy. Tam ceniona jest bowiem polska pomysłowość, a wyraźnie dostrzegane - wyprzedzanie przez naszych przedsiębiorców globalnych trendów – mówi Andrzej Półrolniczak,  dyrektor poświęconych energetyce Targów EXPOPOWER i dodaje, że zarówno kierowana przez niego impreza, jak i Green Power, która po sąsiedzku gromadzi zainteresowanych technologiami stosowanymi w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, powinny - także z racji obecnego kryzysu energetycznego – cieszyć się dziś szczególnym zainteresowaniem.

 

Polskie firmy tworzą innowacyjne rozwiązania dla OZE

W segmencie tym Polska, i to niemal z miesiąca na miesiąc, może mówić o sporym progresie. Jak wynika bowiem z rankingu EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), który obejmuje 40 państw najbardziej atrakcyjnych dla energetyki odnawialnej pod względem inwestycji i rozwoju technologii, Polska to – w coraz większym stopniu - atrakcyjne miejsce dla inwestycji w sektor OZE (22 miejsce w rankingu). Nasz kraj jest gospodarczym liderem regionu pod względem rozwoju tego segmentu i w dostarczaniu dla niego innowacyjnych rozwiązań, takich jak np. nowoczesne oprogramowanie dla mikroinstalacji i farm solarnych, magazynów energii oraz elektromobilności. W Polsce produkuje się też i technologicznie rozwija wyspecjalizowane komponenty dla energetyki wiatrowej czy fotowoltaiki, a także np. pomp ciepła. GREENPOWER to święto dla tej branży. Swoje urządzenia wystawiają tam zarówno zagraniczni, jak i krajowi producenci. Wśród nich są tam m.in. twórcy rozwiązań dla fotowoltaiki, ekologicznego ciepłownictwa, biogazowni, energetyki wiatrowej czy elektromobilności.

- Dziś, gdy w trosce o naturalne środowisko i poszerzenie spektrum źródeł energii, świat w przyśpieszonym tempie przechodzi na zupełnie nowy model zasilania, prezentujemy, co w obszarze tym jest nowego. Oferta naszych wystawców to rozwiązania do zastosowania tu i teraz, zarówno dla dużych koncernów, małych firm, jak i indywidualnych użytkowników – mówi Marcin Gorynia, dyrektor Targów GREENPOWER.

 

Złote Medale z patronatem PARP

Najciekawsze rozwiązania w obszarze energetyki, w szczególności w zakresie technologii OZE, z którymi wystawcy zgłosili się do konkursu, otrzymały Złote Medale tych targów. Patronem Złotych Medali jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

- Innowacyjne produkty w energetyce, zarówno tej tradycyjnej, jak i „zielonej”, są niezwykle istotne dla tej branży. Wiele z tych rozwiązań powstaje dziś w Polsce. To rezultat kreatywności naszych twórców: pasjonatów, a do tego fachowców. Aktywnie włączamy się w promocje najciekawszych z nich - mówi Dariusz Budrowski prezes PARP. Wskazuje też, że tworzone na potrzeby energetyki, w tym Odnawialnych Źródeł Energii, rozwiązania to dziś jeden z priorytetowych obszarów technologicznych, które zasługują na szczególne wsparcie i promocję.

PARP to także patron Złotych Medali przy organizowanych przez Grupę MTP innych imprezach targowych. M.in. Budma, ITM czy Meble Polska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z laureatami nagrody Złoty Medal targów SAWO!

LAUREACI ZŁOTEGO MEDALU SAWO 2022 >>