Organizator:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Branży Kamieniarskiej

Podziel się

23 listopada br. w ramach Targów Branży Kamieniarskiej STONE o godz. 10.00 odbędzie się panel poświęcony Bezpieczeństwu i Higienie Pracy w branży kamieniarskiej.

Jednym z kluczowych zagadnień, które zostanie omówione podczas Targów Stone, jest bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach kamieniarskich. W ramach drugiego dnia targów, odbędzie się panel poświęcony tematyce BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) w branży kamieniarskiej, a szczególnie nowym przepisom, regulacjom oraz zagrożeniom związanym z tym sektorem.

W ostatnich latach zwracamy coraz większą uwagę na zapewnienie odpowiednich standardów BHP w miejscu pracy. W branży kamieniarskiej, gdzie pracownicy często są narażeni na różne szkodliwe substancje i cząstki unoszące się w powietrzu, ochrona dróg oddechowych odgrywa kluczową rolę. Dlatego też na panelu poruszane będą kwestie hałasu, zapylenia oraz wykorzystania środków ochrony indywidualnej, takich jak półmaski, maski oraz inne elementy oczyszczające.

 

Jednym z ważnych partnerów tego wydarzenia jest firma OXYLINE SP. Z O.O., która aktywnie wspiera kampanię społeczną pod hasłem "Chroń siebie i innych – Noś półmaskę". Ta kampania została stworzona z myślą o pracodawcach, pracownikach oraz wszystkich osobach związanych z BHP. Celem działań w jej ramach jest popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony dróg oddechowych przy użyciu półmasek filtrujących.

Półmaska filtrująca to urządzenie ochrony układu oddechowego, które zapewnia ochronę przed szkodliwymi aerozolami, takimi jak pyły, dymy czy mgły. Te rodzaje zanieczyszczeń powietrza występują w wielu dziedzinach, włączając górnictwo, rolnictwo, mechanikę samochodową, leśnictwo czy przemysł tekstylny. Nie tylko w miejscach pracy, ale także podczas prac domowych można być narażonym na te zagrożenia.