Organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na targi SAWO 2022!

Podziel się

CIOP-PIB jest wiodącą w Polsce i Europie jednostką naukową zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) obecnie dysponuje infrastrukturą naukowo-badawczą na powierzchni ok. 20 tys. m2 i prowadzi działalność w siedzibie głównej oraz w Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Tech-Safe-Bio w Warszawie, a także w Łodzi, gdzie działa Zakład Ochron Osobistych.

Przedmiotem działania Instytutu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie. W wyniku parametrycznej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Instytut posiada obecnie kategorię A (w grupie nauk ścisłych i inżynieryjnych). CIOP-PIB dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanej kadry o bogatym doświadczeniu w obszarze bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, która reprezentuje wiodące dyscypliny naukowe: chemię, ochronę środowiska, nauki o zarządzaniu, biologię medyczną, medycynę, pedagogikę, psychologię, automatykę i robotykę, biocybernetykę, biomedycynę, elektrotechnikę, inżynierię chemiczną, materiałową i środowiska oraz mechanikę i włókiennictwo.

Oprócz zakładów naukowo-badawczych, w Instytucie działają inne wyspecjalizowane komórki organizacyjne: Ośrodek Promocji i Wdrażania zajmuje się promocją i upowszechnianiem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując m.in. kampanie społeczne (w tym krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych), krajowe oraz międzynarodowe konferencje i seminaria, konkursy plastyczne, fotograficzne i filmowe. Ośrodek koordynuje działania związane z aktywnością struktur sieciowych działających przy Instytucie: Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych.

Instytut realizuje międzynarodowe projekty B+R, współpracuje z instytucjami takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz prowadzi Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Posiada również duże doświadczenie w upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wdrażaniu do praktyki społeczno-gospodarczej. Uczestniczy w branżowych targach i przedsięwzięciach wystawienniczych. Zapraszamy do zapoznania się z Instytutem (www.ciop.pl) i odwiedzenia laboratoriów w Warszawie.

Wirtualna wycieczka dostępna jest pod adresem: https://vr360.pl/projekty/ciop/

Podczas targów SAWO 2022 CIOP-PIB na swoim stoisku zaprezentuje ofertę usług certyfikacji wyrobów, oferta wydawnicza i edukacyjna oraz dwa rozwiązania zgłoszone do Konkursu o Złoty Medal Grupy MTP:

  • Półmaskę przeznaczoną do ochrony układu oddechowego przed smogiem
  • Platformę mobilną wyposażoną w manipulator do pomiarów akustycznych

 

Półmaska filtrująca do ochrony układu oddechowego pracowników zawodowo narażonych na przeciwnowotworowe leki cytostatyczne - MB-CYTO to półmaska filtrująca najwyższej klasy ochrony FFP3 NR do ochrony układu oddechowego przed aerozolami, zarówno z cząstek stałych, jak i ciekłych oraz zawierającymi cytostatyki (cytostatyki to grupa leków stosowanych w walce z chorobami nowotworowymi, wykorzystywanych w chemioterapii, które wykazują dużą skuteczność, z drugiej jednak strony powodują poważne skutki uboczne). Półmaska jest łatwa w dopasowaniu do kształtu twarzy, o wysokiej skuteczności filtracji (99,6%) i niskich oporach oddychania. Posiada zawór wydechowy, który zmniejsza stężenie CO2 i wilgotność wewnątrz czaszy.

 

Aplikacja mobilna Size 4 Face wspomagająca prawidłowe dopasowanie półmasek do wymiarów twarzy użytkownika - Aplikacja na telefon komórkowy dostarcza użytkownikowi sprzętu ochrony układu oddechowego informatyczne narzędzie wspomagające dopasowanie rozmiaru półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy (uprzednio zaklasyfikowanej do jednego z pięciu rozmiarów) oraz rekomenduje z bazy danych zawartych w aplikacji przykładowe modele półmasek dostępne na rynku.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową CIOP_PIB oraz ze stronami Social Media:

www.ciop.pl

https://pl-pl.facebook.com/CIOPPIB/

https://pl.linkedin.com/company/ciop-pib