Organizator:

Grand Prix SAWO 2022 dla dwóch laureatów

Podziel się

Nagroda GRAND PRIX SAWO wybierana jest spośród produktów nagrodzonych Złotym Medalem Grupy MTP na targach SAWO. W tym roku kapituła uhonorowała dwóch laureatów Złotego Medalu

Grand Prix Sawo 2022 to nagrody przyznane przez Głównego Inspektora Pracy i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – BIP.

Nagrody wręczał Pan Jarosław Leśniewski Zastępca Głównego Inspektora Pracy, oraz pan dr inż. Daniel Podgórski – Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji.

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:

  1. Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej dla produktu Seria Q-Premium firmy PPO Przedsiębiorstwo Państwowe
  2. Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO dla produktu TRAUMA KIT Apteczka Modułowa (ROSZAK) Walizka 6 firmy AEDMAX.PL Sp. z o.o.