Organizator:

III Konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych"

Podziel się

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024, odbędzie się III Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych. Tematem konferencji w tym roku będą „Odstępstwa od przepisów i ocena ryzyka w inżynierii pożarowej”.

Konferencja skierowana do:

 • architekci, projektanci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym, ubezpieczyciele,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawcy budowlani
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

PLAN WYDARZENIA

31 stycznia 2024, godz. 11:00-16:00

Poznań Congress Center, sala 1.G

 • Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne – bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
 • Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 • Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 • Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 • Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy technicznej –  mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
 • Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, mgr Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

 

01 lutego 2024, godz. 11:00-16:00

Poznań Congress Center, sala 1.G

 • Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
 • Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej  st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych
 • Zastosowanie monitoringu rozproszonego opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o system wizualizacji ELVIS – mgr Maciej Nowacki – TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 • Instalacja fotowoltaiczna - nowe ryzyko dla budynku?    mgr inż. Monika Hyjek, SITP
 • Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe - mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.
 • Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów  – mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski, Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej, Instytut Analiz Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej

Partnerzy strategiczni: Grupa MTP, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Termin: 31 stycznia – 1 lutego 2024 r.

Miejsce: Poznań Congress Center, sala 1 G na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

 

Zgłoszenie udziału w konferencji poprzez formularz rejestracyjny na stronie: https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma-2024/

 

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA HONOROWYM PATRONATEM REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.