Organizator:

Już dziś rozpocznie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych.”

Podziel się

W dniach 2-3 lutego 2022 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022, odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych. organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej a także Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej.

Dzień pierwszy konferencji zaczyna się 2 lutego br. w Poznań Congress Center, sala 1F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14, w godzinach od 11.00 do 15.00.

Dzień I - Zachowanie konstrukcji w pożarze 

  • Awarie konstrukcji w pożarze – przykłady z dochodzeń popożarowych, mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, mgr inż. Tomasz Wiśniewski – biegli sądowi w zakresie dochodzeń popożarowych, SITP
  • Odporność ogniowa lekkich przegród budowlanych wykonywanych z płyt warstwowych lub blach fałdowych - dr inż. Paweł Roszkowski – Instytut Techniki Budowlanej 
  • Zjawisko odpryskiwania betonu w pożarze - badania i zapobieganie - dr hab. inż. Izabela Hager, prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Katarzyna Mróz – Politechnika Krakowska 
  • Dynamika pożaru w budynkach o konstrukcji drewnianej - dr inż. Carmen Górska-Putyńska  
  • Odporność ogniowa konstrukcji szkieletowych izolowanych termicznie włóknem drzewnym – mgr Michał Komorowski, Steico
  • Zaawansowane projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe – wytyczne dla grupy Wyszehradzkiej - dr inż. Michał Malendowski, mgr inż. Wojciech Szymkuć – Politechnika Poznańska
  • Współpraca projektanta konstrukcji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. Politechniki Warszawskiej 
  • Analiza porównawcza konstrukcji zespolonych i stalowych z uwagi na warunki pożarowe - mgr inż. Tomasz Tyszkiewicz, laureat w konkursie SITP na najlepszą pracę dyplomową 

 

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA HONOROWYM PATRONATEM REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Więcej informacji na stronie organizatorów: https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma

 

 

 

Program wydarzeń