Organizator:

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo na każdym poziomie”

Podziel się

Zapraszamy na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo na każdym poziomie”, która odbędzie się 31 stycznia 2024 r. o godz. 11:00, pawilon nr 5, scena podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024. W ramach targów BUDMA przewidywane jest także wręczenie nagród laureatom konkursu "Buduj bezpiecznie" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy (30 stycznia godz.11:00 – 12:00 pawilon 3a, scena główna).

 Program konferencji BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDYM POZIOMIE:


11.00 Uroczyste otwarcie konferencji, przemówienia

11.15 Poziom bezpieczeństwa pracy na polskich budowach
Jarosław Leśniewski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy

11.35 Dobre praktyki przy organizacji pracy na wysokości
Laureat konkursu „Buduj bezpiecznie” edycja 2023

11.55 Mała wysokość - duże wyzwanie
Barbara Baranowska - przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

12.15 Przerwa kawowa

12.40 Studium wypadków przy pracach wykonywanych na wysokości
Bogdan Solawa - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista OIP Kraków

13.00 Kompetencje związane z pracą na wysokości
dr inż. Rafał Hrynyk - Przewodniczący Platformy Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Pracodawców RP

13.20 Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości podczas montażu,
demontażu i użytkowania rusztowań
dr inż. Piotr Kmiecik - ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

13.50 Zakończenie konferencji

 

Z kolei 30 stycznia, podczas konferencji otwierającej tegoroczną edycję Targów BUDMA odbędzie się oficjalne wręczenie nagród laureatom etapu krajowego konkursu "Buduj bezpiecznie".

Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, a jego partnerem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy BHP w procesie realizacji obiektów budowlanych. W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania poprawiające bezpieczeństwo pracy na konkretnej budowie. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.pip.gov.pl.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” jest tylko jednym z działań inspekcji pracy mających na celu upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu eliminacji zagrożeń zawodowych i zapobiegania wypadkom w budownictwie. Oddziaływanie na bezpieczeństwo w tej branży jest jednym z priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, prowadzonej pod hasłem „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”, w całym kraju prowadzone są kontrole weryfikujące poziom bezpieczeństwa i warunki pracy, ale również organizowane są szkolenia na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Realizację kampanii wspierają działania medialne prowadzone głównie w telewizji, radiu i Internecie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii: www.bhpnatak.pl.