Organizator:

Konferencja "Safety 360" na targach SAWO 2022

Podziel się

W trakcie pierwszego i drugiego dnia targów SAWO 2022 (25-26 kwietnia br.) portal „Kultura Bezpieczeństwa” zaprasza na konferencję "Safety 360”, czyli cykl wystąpień poświęconych omówieniu zagadnień związanych z rozwojem pojęcia kultura bezpieczeństwa oraz zarządzaniem i oceną ryzyka zawodowego.

Wszystkie prezentacje odbędą się na scenie zlokalizowanej na terenie ekspozycyjnym targów SAWO 2022 w pawilonie 3A.

 

25 kwietnia
Godzina: 14:30 - 15:15
Paweł Szczepański, QES Consulting
- Ocena kultury bezpieczeństwa wg modelu Hudson & Parker
Czym jest kultura bezpieczeństwa? Rozwój kultury bezpieczeństwa. Fala Bezpieczeństwa, Główne zadania Lidera bhp. Zrównoważona zmiana kultury bezpieczeństwa, Ryzyko i umiejętność postrzegania go. Ćwiczenia – postrzeganie ryzyka. Ryzyko a zmiana nawyków, Trójkąt Heinrich’a. Czego oczekiwać od pracowników. ZPW – ilość i przyczyny. CO wypadki mówią nam o kulturze bezpieczeństwa. Model Parker & Hudson organizacji. Ocena poziomu rozwoju organizacji.5 aspektów wpływających na kulturę bezpieczeństwa w organizacji. Rozwój kultury ( zależność, indywidualność, współzależność)

26 kwietnia
Godzina: 14:30 - 15:15
Paweł Szczepański, QES Consulting
- Zarządzanie ryzykiem - dobór metodyki | jak informować o ryzyku
Przedstawione zostaną cele oceny ryzyka zawodowego. Opisany zostanie możliwie najbardziej efektywny sposób realizacji obowiązku informowania pracowników o ryzyku. Co powinna zawierać informacja o ryzyku? Jak zwiększyć skuteczność przekazywania informacji o ryzyku? Wizualizacja informacji o ryzyku. W jaki sposób można wykorzystać wyniki oceny ryzyka. Zostaną omówione również podstawowe techniki zarządzania ryzykiem.