Organizator:

Obchody jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Podziel się

Zespół targów SAWO i Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle bierze udział w obchodach jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - jednego z najważniejszych patronów honorowych organizowanych przez Grupę MTP wydarzeń o tematyce BHP.

 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich pracowników służby BHP, za niekwestionowany trud i wkład pracy w zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracujących.

Podejmowanie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP  działań związanych z doskonaleniem wiedzy i umiejętności członków oraz popularyzacją problematyki bezpieczeństwa
i higieny pracy, zasługują na najwyższe uznanie. W swojej trzydziestoletniej historii OSPSBHP zawsze dbało o tworzenie nowych standardów pracy oraz pilnowało przestrzegania zasad etyki zawodowej, jak również podejmowało działania popularyzatorskie i edukacyjne w zakresie BHP. Członkowie OSPSBHP pełnią wiodącą rolę w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP  od lat jest szanowanym partnerem wydarzeń organizowanych przez Grupę MTP. Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę i mamy nadzieję, że kolejne edycje przedsięwzięć targowych będą szansą do zacieśniania więzi i budowania dobrych relacji na dalsze lata.

Życzymy wspaniałych obchodów Jubileuszu. Wierzymy, że praca Pracowników Służby BHP, będąca powołaniem, wciąż będzie źródłem satysfakcji i pasmem zawodowych sukcesów.

W roku bieżącym wspólnie zapraszamy na Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle odbywające się w Poznaniu 30.05-2.06.2023 w ramach bloku targów ITM INDUSTRY EUROPESUBCONTRACTING Targi Kooperacji Przemysłowej MODERNLOG Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu, Poznań 30.05-2.06.2023.