Organizator:

Państwowa Inspekcja Pracy wraz z OSPSBHP zapraszają na konferencję!

Podziel się

Już 30 maja 2023 r. podczas targów ITM Industry Europe 2023 - salon BHP, odbędzie się konferencja przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy pt. "PROFESJONALA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii." Współorganizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

"PROFESJONALA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY. Wyzwania nowoczesnych technologii."

Wtorek, 30 maja 2023 r.

Pawilon nr 3, Hol Wschodni, sala Zielona
Poznań, ul. Głogowska 14.

 

1

Otwarcie konferencji.

2

Obowiązki i uprawnienia zakładowej służby bhp w świetle przepisów  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Oczekiwania, a rzeczywistość – na podstawie doświadczeń inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedstawiciel PIP.

3

Organizacja służby bhp w nowoczesnym zakładzie pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia. Oczekiwane wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i doświadczenie profesjonalnego pracownika zakładowej służby bhp.

Przedstawiciel zakładu pracy.

4

Jak budować kulturę bezpieczeństwa? Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie nowoczesnych technologii.

Przedstawiciel OSPSBHP z konkretnego zakładu, zakładów.

5

Przerwa kawowa

6

Rola organizacji zrzeszających pracowników służby bhp w profesjonalizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy we współczesnych zakładach pracy. Profesjonalne standardy pracy.

Przedstawiciel OSPSBHP

7

Fundusz prewencyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykłady zrealizowanych inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy

Przedstawiciel ZUS

8

Panel dyskusyjny. Wnioski i postulaty de lege ferenda.

Przedstawiciele: partnerów społecznych, pracodawców, pracowników służby bhp, inspekcja pracy, przedstawiciele nauki

 

 

Blok targów przemysłowych potrwa cztery dni od 30 maja do 2 czerwca 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie będzie można zwiedzić ekspozycję: Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Targów ITM INDUSTRY EUROPE, Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting oraz Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog. Zapraszamy!