Organizator:

Patronat Honorowy Minister Rodziny i Polityki Społecznej dla SAWO 2022

Podziel się

Targi SAWO 2022 odbywają się pod Patronatem Honorowym Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Pani Marleny Maląg. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypowiedzi Pani Minister, prezentowanej podczas dzisiejszej uroczystej Gali Otwarcia targów SAWO 2022.

"Pragnę podkreślić wysoką rangę i ogromne znaczenie Targów SAWO w popularyzacji najnowszych rozwiązań i produktów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem postępu naukowo-technicznego.

Wyzwania, szczególnie te, z którymi wszyscy mierzymy się w ostatnim czasie, m.in. związane z pandemią COVID-19, napływem ludności z terenów Ukrainy, ale też zmianami demograficznymi niekiedy pociągają za sobą identyfikację nowych zagrożeń w środowisku pracy, a co za tym idzie - konieczność wdrażania systemów mających na celu ich ograniczanie. Dostosowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych, podejmowanych w celu zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania pracy do tempa tych zmian jest zatem w obecnych czasach szczególnie istotne.

Problematyka bezpieczeństwa i ochrony pracy odgrywa bardzo ważną rolę w polityce państwa, dlatego też Ministerstwo, mając na uwadze obecne dynamiczne zmiany na rynku pracy, stale podejmuje działania zmierzające w kierunku ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania pracy.

Ważnym działaniem z tego zakresu jest realizacja ustanowionego na wniosek ministra właściwego ds. pracy programu wieloletniego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Realizatorem tego Programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Ponadto jedną z form promocji działań podejmowanych przez Ministerstwo na rzecz poprawy warunków pracy jest Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – w tym roku odbędzie się już 48. edycja tego konkursu.

Niezmiennie z dużym optymizmem obserwuję stały rozwój Targów. Pragnę przy tej okazji wyrazić uznanie dla wystawców krajowych i zagranicznych, jak i dla pracodawców i ich przedstawicieli, którzy tak chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu i którym nie jest obojętna problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa warunków pracy w swoich przedsiębiorstwach.

Targi te są miejscem, gdzie od wielu już lat prowadzone są konferencje poruszające ważne zagadnienia z dziedziny bhp oraz prezentowane są rozwiązania mające wpływ na poprawę warunków pracy, a przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.
Wszystkie te działania sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do pozyskania wiedzy, jak i do wymiany informacji na temat najnowocześniejszych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Mam nadzieję, że obecna edycja Targów spełni oczekiwania uczestników tego wydarzenia oraz, że zainspiruje nas wszystkich do jeszcze intensywniejszych działań, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce i za granicą."