Organizator:

Podsumowanie video konferencji „Bezpieczeństwo przede wszystkim”

Podziel się

Około dwustu osób wzięło udział w konferencji „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, która odbyła się 26 kwietnia br. – drugiego dnia targów SAWO 2022. Konferencja została zorganizowana przez miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy oraz Akademię Bezpieczeństwa MILWAUKEE Polska i DNV - Business Assurance Poland.

Było dynamicznie i merytorycznie – z aktywnym udziałem uczestników. Podczas konferencji organizatorzy zastanawiali się, w jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników. Omawiali dobór środków ochrony indywidualnej i optymalny program redukcji ryzyka zawodowego przy pracy z narzędziami. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z wytycznymi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dotyczącymi zabezpieczeń zbiorowych. Była też mowa o zarobkach służby bhp. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa pod tytułem „Dlaczego ludzie deklarują miłość do bhp, ale nie pracują bezpiecznie?”.
Partnerami konferencji byli: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.