Organizator:

Produkty BHP, automaty wydające BHP, maszyny BHP, automaty wendingowe - firma Bogmar na targach SAWO 2022

Podziel się

Firma Bogmar od ponad 30 lat dostarcza produkty i usługi z zakresu BHP oraz doradza przy wdrażaniu optymalnych rozwiązań. Artykuły od firmy codziennie trafiają do tysięcy pracowników z Polski i Europy, gwarantując ciągłość dostaw w działach produkcji oraz oszczędności na poziomie nawet 55%. Największym osiągnięciem Bogmar jest instalacja już ponad 400 automatów na terenie Polski!

Firma Bogmar działalność rozpoczęła od produkcji odzieży roboczej. Rosnące doświadczenie oraz zmieniające się potrzeby i problemy przedsiębiorstw, przyczyniły się do rozszerzenia w 1993 roku oferty o produkcję i dystrybucję środków ochrony pracy. W międzyczasie przedsiębiorstwo uzyskało statut Zakładu Pracy Chronionej. W 2012 roku wprowadzono do oferty innowacyjną usługę Magazyn24h, obejmującą stałe monitorowanie i wydawanie środków ochrony pracy za pomocą automatów vendingowych. Od 2016 roku Bogmar bezustannie poszerza ofertę o nowe rozwiązania. Obecnie dostarcza materiały pomocnicze, chemię techniczną, narzędzia oraz wiele innych produktów.

 

 

Na targach SAWO 2022 firma Bogmar zaprezentuje automaty vendingowe wydające odzież ochronną. 

W 2022 roku firma wprowadziła do oferty usługę abonamentową opartą na zasadzie pracy automatu vendingowego z najnowszym rozwiązaniem wrzutnia C200, która w 100% kontroluje zużycie produktów. Pracownik, aby pobrać produkt z automatu wydającego, musi najpierw zwrócić zużyty produkt, wrzutnia C200 wykona zdjęcie zwracanego produktu i przyporządkuje je do użytkownika, który zwracał produkt.

 

Wrzutnia C200 przenosi kontrolę nad zarządzaniem dystrybucją produktów na wyższy poziom. Jest urządzeniem pomocniczym typu OEM. Współpracuje z automatami wyposażonymi w panel użytkownika typu MASTER.

Może przyjąć produkty dowolnego typu o ogólnej pojemności do 120 litrów. Intuicyjne zarządzanie Wrzutnią C200 zapewnia panel użytkownika zainstalowany w automacie głównym typu MASTER, który steruje wrzutnią.

Automatyczne otwarcie klapy załadunkowej sprawia, że korzystanie z urządzenia jest intuicyjne. Zastosowane rozwiązanie powoduje, że wykonanie zwrotu jest przyjazne dla użytkownika. Każdy użytkownik dokładnie zna moment, w którym może wykonać zwrot.

System wideo oparty o kamerę wewnętrzną umożliwia dokładną rejestrację zwracanych produktów i działa niezależnie.

Dzięki opcji „Zwróć produkt, aby pobrać nowy”, wrzutnia gwarantuje 100% kontrolę nad wydaniami i zwrotami. Automat nie wyda produktu, jeśli pracownik nie odda zużytego.

W środku urządzenia znajduje się pojemnik, umożliwiamy w sposób szybki, łatwy oraz ergonomiczny zbiorcze odbieranie zużytych produktów, które to łatwo można przekazać do utylizacji lub regeneracji. Nie będą one pozostawiane przez pracowników na terenie zakładu czy wyrzucane.

 

Więcej informacji na www.bogmar.net