Organizator:

Ready, steady, GO! Dziś o 10.00 start targów SAWO 2022!

Podziel się

Już dziś zaczynają się trzydniowe Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022 - 25-27.04.2022. Zapraszamy w godz. 10.00 - 17.00. Poza zapierającą dech w piersiach ekspozycją i ofertą wystawców z branży BHP i PPOŻ, do dyspozycji uczestników targów SAWo jest również bogaty program wydarzeń: konferencji, pokazów czy wystaw. Witamy i zapraszamy serdecznie!

PONIEDZIAŁEK, 25 KWIETNIA 2022

 

-> 10:30 – 14:00

„Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”.

10.30 - Otwarcie konferencji - Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy; dr inż. Daniel Podgórski, Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego 

10.40 - Odczytanie listu Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

10.45 -Przesłanki umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników – Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy,  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

11.00 -  Skutki narażenia na nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), stres, hałas i wirusy. Wprowadzenie do tematu - dr n. med. Grażyna Wośkowiak, Z-ca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z NARAŻENIEM NA WYBRANE CZYNNIKI SZKODLIWE I NIEBEZPIECZNE

11.20 - STRES jako zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników - Marta Bem, specjalista, Państwowa Inspekcja Pracy

11.40 - HAŁAS jako najczęstsza przyczyna chorób zawodowych - Marek Duszyński, Kierownik Oddziału Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

12.00 - WIRUSY i inne czynniki biologiczne w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy w świetle ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - Katarzyna Kucharczyk, Oddział Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

12.20 - Kiedy wirus jest czynnikiem zagrożenia zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie wirusa Sars-CoV-2 - Dariusz Smoliński, nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział SŁUPSK

12.40 - Przerwa na kawę

PROBLEMY MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE ZWIĄZANE Z PRACĄ

13.10 - Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poprzez promocję aktywności fizycznej w miejscu pracy - mgr inż. Patrycja Łach, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

13.30 - Eliminowanie zagrożeń związanych z transportem ręcznym na budowie - Arkadiusz Majchrzak, starszy inspektor pracy – główny specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

13.50 - Praca zdalna – problem dla układu mięśniowo-szkieletowego? - dr inż. Joanna Kamińska, Z-ca kierownika Zakładu Ergonomii CIOP-PIB

14.10 - Dyskusja moderowana przez przedstawicieli CIOP-PIB i PIP

Organizatorzy: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Hol Wschodni MTP, Sala Zielona

 

 

-> 13:45 – 14:30

Free Style w kulturze bezpieczeństwa

Czyli kreatywne sposoby wspierania kultury bezpieczeństwa w stylu "No Waste", "EHS DNA", "Low Cost" i "No Budget".

Organizator: Step2Safety

Pawilon 3A, Scena

 


-> 14:30 – 15:15

"Safety 360"

 Ocena kultury bezpieczeństwa wg modelu Hudson & Parker - Paweł Szczepański, QES Consulting

 Organizatorzy: Safety Media, portal KulturaBezpieczeństwa.pl

Pawilon 3A, Scena

 


CAŁODZIENNE WYDARZENIA SPECJALNE, 25-27 KWIETNIA 2022

 

-> 11:30 – 12:30, 14:00 – 15:00

Pokazy na żywo z wykorzystaniem mobilnego trenażera CSE Dräger

Organizator: Dräger Polska Sp. z o.o.

Pawilon 3A, stoisko 7 i 8

 

-> 10:00 – 17:00

Prezentacja pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego PSP

Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59

 


-> 10:00 – 17:00

Pokazy - edukacja z zakresu prewencji społecznej przy użyciu mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z modułem Woda-Las

Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59

 

-> 10:00 – 17:00

Wernisaż „Bezpieczeństwo w domu. Gaśnica”.

Organizator: Uniwersytet Artystyczny im M. Abakanowicz w Poznaniu, producent urządzeń gaśniczych Ogniochron oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59

 

-> 10:00 – 17:00

Wystawa retro osprzęt strażacki

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Pawilon 3A, stoisko 62

 

-> 10:00 – 17:00

Muzeum BHP - wystawa historycznych eksponatów BHP pn. "POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOLENIACH BHP – EWOLUCJA"

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Pawilon 3A


-> 10:00 – 17:00

Szkolenia z Pierwszej Pomocy w Wirtualnej Rzeczywistości VR

Organizator: Fundacja Strażacy Wielkopolska, 4 Help VR

Pawilon 3A, stoisko 56


-> 10:00 – 17:00

Strefa dronów i maszyn latających

Organizator: Air Agro, Aviation Artur Trendak

Pawilon 3A, stoisko 61

SAWO 2022 PROGRAM ONLINE >>