Organizator:

Seminaria CIOP-PIB podczas TARGÓW SAWO 2022

Podziel się

Zapraszamy na bezpłatne seminaria dotyczące zagrożeń w środowisku pracy przygotowane przez CIOP-PIB, które odbędą się 26 kwietnia 2022 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

Na seminariach będą prezentowane najnowsze wyniki prac prowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym dotyczące zagrożeń w środowisku pracy: AKUSTYKA, ZAGROŻENIA PYŁOWE, ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

 

Data: 26.04.2022 r., godz. 11.00 - 14.15

Miejsce: Poznań, MTP, pawilon 3, Sala A

 

Program seminariów:

11.00 – 11.30

Nowoczesne metody identyfikacji źródeł hałasu i oceny zabezpieczeń przeciwhałasowych
- techniki obrazowania akustycznego oraz metamateriały akustyczne

Prelegent: dr inż. Leszek Morzyński, Pracownia Przetwarzania Dźwięku, CIOP-PIB

11.30 – 12.00

Nowoczesne bariery akustyczne - zastosowanie wielowarstwowych kryształów fononicznych

Prelegent: dr inż. Jan Radosz, Pracownia Zwalczania Hałasu, CIOP-PIB

12.00 – 12.15

System monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy

Prelegent: dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.15 – 12.30

Detektor do pomiaru stężenia nanoobiektów w powietrzu

Prelegent: dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.30 – 12.45

Wskaźnik jakości wysokoskutecznych filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych

Prelegent: dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.45 – 13.00

Sensor monitorujący w czasie rzeczywistym poziom zużycia pochłaniającego sprzętu ochrony układu oddechowego

Prelegent: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, CIOP-PIB

13.15 – 13.45

Czynniki wpływające na skuteczność sprzętu ochrony układu oddechowego

Prelegent: dr Małgorzata Okrasa, Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, CIOP-PIB

13.45 – 14.15

Biofilm - nowe zagrożenie w środowisku pracy

Prelegent: dr Anna Ławniczek-Wałczyk, Pracownia Zagrożeń Biologicznych, CIOP-PIB

 

 

SEMINARIA CIOP-PIB