Organizator:

Targi SAWO 2022 nabierają rozpędu!

Podziel się

Warto być na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO! Drugiego dnia na uczestników targów czeka szereg atrakcji. Sprawdźcie, co będzie się dziś działo!

Dziś w programie:


WTOREK, 26 KWIETNIA 2022

 

10:30 – 14:30

"Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja".

10.30.-10.45. Otwarcie konferencji – Organizatorzy

  1. 45. – 11.15. Zmiany w wytycznych VdS-CEA 4001 - Instalacje tryskaczowe - projektowanie i instalowanie - Tomasz Afeltowicz-Schultz, VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
  2. 15. – 11.45. Znowelizowane Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021 – Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
  3. 45. – 12.15. Projektowanie i instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB W-0004:2021 / SITP WP-04:2021 - dr inż. Tomasz Popielarczyk, Centrum Naukowo-Badawcze  Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  4. 15. – 12.45. Przerwa kawowa
  5. 45. – 13.15. Mgła hybrydowa czy mgła dwufazowa? Co zmienia wdrożenie NFPA 770 - dr inż. Paweł Wolny, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  6. 15. – 13.45. Pierwszy na rynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) z certyfikatem CNBOP.  Konfigurowanie instalacji przeciwpożarowych oraz wymagania w zakresie konserwacji - Wacław Kozubal, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
  7. 45. – 14.15. Dyskusja, zakończenie konferencji

Organizatorzy: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, Scena

 


11:00 – 14:00

„Dzielimy się wiedzą - dobre praktyki we wdrażaniu Normy ISO 450001”

11.00 – powitanie uczestników

11.05 – 11.20 - Założenia Międzynarodowej Normy ISO 45001 - dr inż. Józef Witczak, główny specjalista ds. bhp, wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP

11.20 – 11.40 - Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa -  Agata Iwan, główny specjalista ds. BHP Bader Polska sp. z o.o. (Oddział OSPS BHP w Jeleniej Górze)

11.50 – 12.10 - Konsultacje i współudział pracowników -  Paweł Furlaga, specjalista ds. bhp, TJX Poland Sp. z o.o. (Oddział OSPS BHP w Krakowie)

12.20 – 12.40 - Analiza ryzyka i szans w planowaniu działań w zakresie BHP -  Łukasz Wenderski, specjalista bhp, 3M Wrocław sp. z o.o. (Oddział OSPS BHP we Wrocławiu)

12.50 – 13.10 - Nadzorowanie i monitorowanie procesów zarządzania - Monika Michalczuk, specjalista ds. bhp HOERBIGER Automotive Sp. z o.o. w Bolesławcu (Oddział OSPS BHP w Jeleniej Górze)

13.20 – zakończenie seminarium

Organizator: Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Hol Wschodni MTP, Sala Zielona

 


11:00 – 14:15

"Seminaria dotyczące zagrożeń w środowisku pracy: akustyka, zagrożenia pyłowe, zagrożenia biologiczne, środki ochrony indywidualnej"

11.00 – 11.30 - Nowoczesne metody identyfikacji źródeł hałasu i oceny zabezpieczeń przeciwhałasowych
- techniki obrazowania akustycznego oraz metamateriały akustyczne -
dr inż. Leszek Morzyński, Pracownia Przetwarzania Dźwięku, CIOP-PIB;

11.30 – 12.00 - Nowoczesne bariery akustyczne - zastosowanie wielowarstwowych kryształów fononicznych - dr inż. Jan Radosz, Pracownia Zwalczania Hałasu, CIOP-PIB;

12.00 – 12.15 System monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy - dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.15 – 12.30 - Detektor do pomiaru stężenia nanoobiektów w powietrzu - dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.30 – 12.45 - Wskaźnik jakości wysokoskutecznych filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych - dr inż. Tomasz Jankowski, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, CIOP-PIB

12.45 – 13.00 - Sensor monitorujący w czasie rzeczywistym poziom zużycia pochłaniającego sprzętu ochrony układu oddechowego - dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, CIOP-PIB

13.15 – 13.45 Czynniki wpływające na skuteczność sprzętu ochrony układu oddechowego - dr Małgorzata Okrasa, Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, CIOP-PIB

13.45 – 14.15 - Biofilm - nowe zagrożenie w środowisku pracy - dr Anna Ławniczek-Wałczyk, Pracownia Zagrożeń Biologicznych, CIOP-PIB

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Pawilon 3, Sala A

 


14:15 – 16:00

"Bezpieczeństwo przede wszystkim"

14.15 – Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

14.20 – W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników? – Włodzimierz Biel, DNV

15.00 – Praca z narzędziami – dobór środków ochrony indywidualnej i optymalny program redukcji ryzyka zawodowego – Ryszard Szefler, Milwaukee

15.20 – Wytyczne Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dotyczące zabezpieczeń zbiorowych – Sebastian Lewiński, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

15.35 – przerwa kawowa

15.50 – Uwaga: zarobki służby bhp stanęły w miejscu! –  Joanna Galuba, Koalicja Bezpieczni w Pracy, PW Krystian

16.00 – Dlaczego ludzie deklarują miłość do bhp, ale nie pracują bezpiecznie? – dyskusja panelowa – uczestnicy: Włodzimierz Biel - DNV, Piotr Kozak – Eviosys, Sebastian Lewiński – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Marta Wojewnik – przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Workwear Poland; moderuje Robert Kozela – redaktor naczelny miesięcznika ATEST

16.30 – zakończenie konferencji

Organizatorzy: miesięcznik ATEST – Ochrona Pracy, Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV. Partnerzy konferencji: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Hol Wschodni, Sala Zielona

 


14:30 – 15:15

"Safety 360"

Zarządzanie ryzykiem - dobór metodyki | jak informować o ryzyku - Paweł Szczepański, QES Consulting

Prezentacje Dobrych Praktyk - Fabian Biel, Safety Media

Organizatorzy: Safety Media, portal KulturaBezpieczeństwa.pl

Pawilon 3A, Scena

 

 

14:00 – 16:30

Pokaz działań ratowniczych grup specjalistycznych PSP

Dynamiczny pokaz działań ratowniczych grup specjalistycznych PSP (poszukiwawczo-ratowniczej, wysokościowej, chemiczno-ekologicznej, wodno-nurkowej, grupy ratownictwa technicznego).

Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A

 

 


CAŁODZIENNE WYDARZENIA SPECJALNE, 25-27 KWIETNIA 2022

 

11:30 – 12:30, 14:00 – 15:00

Pokazy na żywo z wykorzystaniem mobilnego trenażera CSE Dräger

Organizator: Dräger Polska Sp. z o.o.

Pawilon 3A, stoisko 7 i 8


10:00 – 17:00

Prezentacja pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego PSP

Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59


10:00 – 17:00

Pokazy - edukacja z zakresu prewencji społecznej przy użyciu mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z modułem Woda-Las

Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59

 

10:00 – 17:00

Wernisaż „Bezpieczeństwo w domu. Gaśnica”.

Organizator: Uniwersytet Artystyczny im M. Abakanowicz w Poznaniu, producent urządzeń gaśniczych Ogniochron oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Pawilon 3A, stoisko 59


10:00 – 17:00

Wystawa retro osprzęt strażacki

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Pawilon 3A

 

10:00 – 17:00

Muzeum BHP - wystawa historycznych eksponatów BHP pn. "POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOLENIACH BHP – EWOLUCJA"

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Pawilon 3A


10:00 – 17:00

Szkolenia z Pierwszej Pomocy w Wirtualnej Rzeczywistości VR

Organizator: Fundacja Strażacy Wielkopolska, 4 Help VR

Pawilon 3A, stoisko 56


10:00 – 17:00

Strefa dronów i maszyn latających

Organizator: Air Agro, Aviation Artur Trendak

Pawilon 3A, stoisko 61

 

Zapraszamy na SAWO! Dziś bramy targowe są otwarte od godziny 10.00 do 17.00. 

A jak wyglądał dzień pierwszy targów SAWO 2022? Zerknijcie do galerii.

SAWO fotogaleria