Organizator:

Wideokonferencja MTP-SAWO

Podziel się

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wideokonferencji MTP-SAWO, Poznań na temat: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków w pracy. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii – wybrane zagadnienia”. Bądźcie z nami na platformie ZOOM: 18 listopada 2020 r. (środa), g. 11.00-14.00

 

PROGRAM:

11.00 Część I – Pandemia wyzwaniem dla przedsiębiorców

  • Sytuacja na rynku wystawienniczym w Polsce – doświadczenia MTP – Marcin Gorynia – MTP, Dyrektor Targów SAWO
  • Działania pracodawców na rzecz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z COVID-19 – doświadczenia PIP – Paweł Ciemny -  PIP, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Grzegorz Stróżyk -  PIP, Nadinspektor Pracy

Dyskusja

12.15 Część II - Substancje chemiczne, pyłowe i biologiczne stwarzające zagrożenie

  • Substancje stwarzające zagrożenie – źródła informacji nt. niebezpiecznych substancji chemicznych w bazie CHEMPYŁ - - Elżbieta Dobrzyńska - CIOP-PIB, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
  • Problematyka zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy w działalności normalizacyjnej CIOP-PIB - Dorota Kondej, Małgorzata Pośniak - CIOP-PIB, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
  • Koronawirusy - zagrożenia o globalnym zasięgu - Małgorzata Gołofit-Szymczak - CIOP-PIB, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Dyskusja

13.15 Część III – Zasady i procedury postępowania w środowisku pracy
           w dobie pandemii

  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wirus SARS - CoV2 w miejscu pracyMałgorzata Pośniak - CIOP-PIB, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
  • Praca zdalna – ergonomia, zdrowie i bezpieczeństwo pracy oczami zatrudnionych - Magdalena Dobrzyńska - CIOP-PIB, Ośrodek Promocji i Wdrażania 

Dyskusja 

14.00 Zamknięcie konferencji

 WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM MTP

Konferencja zorganizowana z wykorzystaniem wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego  w 2020 r. w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zarejestruj się na wideokonferencję>>