Organizator:

Za nami pierwszy dzień SAWO 2024!

Podziel się

Zakończył się pierwszy dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Zwiedzający, którzy tłumnie przybyli do Poznania, nie zawiedli się! Czekała na nich ekspozycja blisko 300 wystawców rozlokowana w trzech nowoczesnych pawilonach wystawienniczych. Szeroką ofertę handlową zaprezentowały wiodące na rynku innowacyjne firmy z których połowę stanowili wystawcy z zagranicy.

 - Targi SAWO to wyjątkowe wydarzenie w naszym kraju, ponieważ służy ochronie życia i zdrowia ludzi na ich stanowiskach pracy. Tegoroczna, 26 edycja targów jest rekordowa – swoją ofertę prezentuje blisko 300 wystawców, których stoiska zajmują powierzchnię blisko 10 000 m2 – podkreślał Prezes Zarządu Grupy MTP – Tomasz Kobierski, podczas uroczystego otwarcia tegorocznej edycji Targów.

BHP, ratownictwo i pożarnictwo jako ważny element obronności kraju

Rangę i wagę branży bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa i pożarnictwa podkreślił podczas oficjalnego otwarcia Targów SAWO 2024, gość honorowy - Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- W obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą, kwestia obrony życia człowieka, kwestia obrony obywatela w sposób jaki Państwo jak i przedsiębiorcy ja i system podchodzi do wartości życia człowieka jest świadectwem cywilizacyjnej różnicy pomiędzy światem zachodu a światem pozbawionym fundamentów prawa międzynarodowego i fundamentów poszanowania godności i życia człowieka. Ta branża dotycząca bezpieczeństwa pracy, ochrony życia człowieka w jego środowisku pracy, ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej to branża przez wiele lat pozostająca poniekąd w cieniu, pozostająca w pewnym stopniu niedoceniona. W obliczu pełnoskalowej wojny jednoznacznie widać jak bardzo przygotowanie do obrony kluczowego zasobu jakim jest zdrowie i życie człowieka wpływa na odporność państwa. – podkreślał Sekretarz Stanu.

- Państwo – organizatorzy, wystawcy, inżynierowie, autorzy polskich myśli technologicznych właśnie w tej dziedzinie bezpieczeństwa jesteście twórcami tego systemu. Polska stoi przed wielkim wyzwaniem stworzenia systemu obrony ludności – systemu unikatowego w skali nie tylko w kraju, w skali regionalnej, w skali flanki wschodniej sojuszu atlantyckiego, w skali europejskiej. Udział polskiego przemysłu i polskiej myśli technologicznej musi być w tym przedsięwzięciu zauważany i jest. To dzięki takim miejscom, takim wydarzeniom jak Targi SAWO - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. To stosunek do ochrony życia w zakładach przemysłowych, które wymagają szczególnej uwagi ze strony państwa, to stosunek do ochrony życia na ulicy, obywatela którego spotykamy na swojej drodze niejednokrotnie przypadkowo, to wykorzystanie zasobów unikalnych w zakresie ratownictwa obywatelskiego takich jakimi są ochotnicze straże pożarne, zasoby wojsk obrony terytorialnej czy organizacji pozarządowych, to właśnie wszystko składa się na zdolności w zakresie odporności państwa, a ta odporność państwa staje się odzwierciedleniem bezpieczeństwa narodowego. Szanowni Państwo, to Wy stoicie w przededniu stworzenia systemu składającego się na system bezpieczeństwa narodowego – podsumował.

Liderzy branży

Targi SAWO od lat dają okazję do prezentacji najnowocześniejszych dokonań polskich i zagranicznych producentów sprzętu i wyposażenia służących bezpieczeństwu, ochronie zdrowia i pracy. Są również idealną przestrzenią dla przedstawienia współczesnych technologii ratowniczych i dedykowanych branży BHP. Tegoroczną ekspozycję SAWO w 50% stanowią firmy zagraniczne. Do Poznania przyjechali reprezentanci takich państw, jak: Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania czy Włochy.

Tradycyjnie liderzy branży zostali uhonorowani prestiżowymi nagrodami Targów SAWO. W tym roku Złotym Medalem Grupy MTP Targów SAWO nagrodzono 16 produktów. Nagrodę Grand Prix Targów SAWO przyznano 5 firmom. Natomiast wyróżnienie ACANTHUS AUREUS powędrowało do 9 firm.

Produkt HID-RATION™ ACADEMY - Programy Właściwego Nawadniania Pracowników firmy OSMOTEQ Sp. z o.o otrzymał dodatkowo wyróżnienie w plebiscycie konsumenckim, otrzymując tytuł Złoty Medal Wybór Konsumentów.

Praktyka czyni mistrza

Tegoroczna edycja SAWO jest wyjątkowa nie tylko z powodu rekordowej liczby wystawców i zajmowanej przez nich powierzchni ekspozycyjnej ale również pod względem oryginalności wydarzeń towarzyszących. Zarówno Profesjonaliści z branży, jak i pasjonaci mogli znaleźć dla siebie dzisiaj interesującą przestrzeń. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miały miejsce:

  • Prezentacja pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego PSP
  • Zajęcia Szkoły Latania Lipowicza czyli gry połączonej z praktycznymi ćwiczeniami z prac na wysokości.
  • Dynamiczne pokazy ratownicze organizowane przez PSP
  • Wystawa osprzętu strażackiego retro
  • Szkolenia z Pierwszej Pomocy w Wirtualnej Rzeczywistości VR zorganizowane przez Fundację Strażacy Wielkopolska

Strefy pokazowe przygotowane we współpracy z partnerami targów SAWO cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - przed nami jeszcze 2 dni, a więc każdy, komu bliska jest idea BHP będzie mógł jeszcze skorzystać z atrakcji przygotowanych na kolejne dwa dni targów.

PROGRAM WYDARZEŃ

Pełne sale wykładowe

Nieodłączną częścią SAWO są starannie dobrane konferencje, przygotowywane przez instytucje działające w polskim systemie ochrony pracy oraz media branżowe - cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Nie inaczej było i tym razem.

Frekwencja podczas konferencji zorganizowanych pierwszego dnia targów przekroczyła oczekiwania organizatorów. Sale wykładowe pękały w szwach.

Tak dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy przy współpracy Urzędu Dozoru Technicznego oraz Politechniki Poznańskiej. Tematem spotkania były „Urządzenia autonomiczne w transporcie wewnątrzzakładowym. Prawo a rzeczywistość”. Eksperci zaproszeni na konferencję podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń autonomicznych w transporcie wewnątrzzakładowym, wymagań Urzędu Dozoru Technicznego dla autonomicznych wózków jezdniowych podnośnikowych czy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w autonomicznym transporcie wewnątrzzakładowym.

Z kolei słuchacze, którym bliska jest tematyka wellbeingu i zdrowia psychicznego pracowników mogli wziąć udział w konferencji pt. „Zarządzanie dobrostanem psychicznym w miejscu pracy: kluczowe kroki i skuteczne strategie”. Organizator wydarzenia - Fundacja Kultury Bezpieczeństwa zaprosiła do udziału wybitnych specjalistów, którzy podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia warunków dobrostanu w miejscu pracy. Mówiono m.in. o współczesnych zagrożeniach dla zdrowia psychicznego pracowników, zagrożeniach psychospołecznych w pracy na odległość, behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa pracy czy neuroróżnorodności w pracy.

Każdego, kogo ciekawi, co przyniosą kolejne dni targowe, zapraszamy w środę 24 kwietnia oraz w czwartek 25 kwietnia w od godz. 10.00 do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Poznańskich

Czekamy na Was!

KUP BILET NA SAWO MAPA EKSPOZYCJI FOTOGALERIA - SAWO 2024