Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Niebezpieczne substancje chemiczne, a bezpieczna praca"

Podziel się

Organizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Grupę MTP konferencja pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. w formule hybrydowej – w dniu rozpoczęcia targów ITM, w ramach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.

Zapraszamy Państwa nie tylko do bliższego zapoznania się z możliwościami uzyskiwania potrzebnych informacji, ale też do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy. Wygłoszenie wiodących referatów powierzono ekspertom i przedstawicielom środowisk naukowych w obszarze bezpieczeństwa i medycyny pracy.

Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:

  • analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy,
  • oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych,
  • zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej,
  • nowych i pojawiających się zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy
  • źródeł informacji nt. zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich, którzy są zainteresowani ww. problematyką.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” 31 sierpnia 2021 roku. 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: on-line oraz "stacjonarnie" w sali 1F Poznań Congress Center na terenie MTP.

Uwaga! Udział w konferencji jest bezpłatny (wymagana wcześniejsza rejestracja), na podstawie ważnego biletu wstępu/udziału online w ITM Industry Europe. 

Kup bilet Zarejestruj się Szczegółowe informacje o konferencji