Organizator:

Znamy program międzynarodowej konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Podziel się

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem "Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe – źródło wiedzy o lukach w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Szukajmy przyczyn źródłowych!” Zobacz jej program.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hol Wschodni, Sala Zielona

Termin: nowy termin podamy wkrótce

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Program:

  1. Badanie wypadków przy pracy – odkrywanie przyczyny źródłowej - perspektywa regulatora rynku pracy, Samantha Peace, Director of Field Operations, Great Britain, Health and Safety Executive
  2. Ustalanie przyczyn bezpośrednich i pośrednich, w tym źródłowych wypadków przy pracy na podstawie wybranych zdarzeń wypadkowych ciężkich i śmiertelnych. Czy faktycznie nieprawidłowe zachowanie pracownika jest główną przyczyną wypadków przy pracy?, dr Dariusz Smoliński, Akademia Pomorska, Państwowa Inspekcja Pracy
  3. Przegląd metod analizowania wypadków przy pracy pod kątem wykorzystania ich w praktyce polskich zakładów pracy jako alternatywy dla TOL, Anna Kaczmarkiewicz, kierownik ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budimex, OSPSBHP Oddział w Łodzi
  4. Badanie wypadków przy pracy jako jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o punktach krytycznych w systemie bezpieczeństwa i filar kultury prewencji w przedsiębiorstwie, dr Jennet Arshimova – IOSH, New HSE
  5. Mechanizmy psychologiczne naruszania procedur bezpieczeństwa: presja czasu, presja otoczenia. Wskazówki dotyczące kształtowania pożądanych wzorców zachowań, dr Mateusz Warchał, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
  6. Budowanie kultury bezpieczeństwa – jak zaangażować pracowników i zwiększyć liczbę zgłoszeń wypadków przy pracy i incydentów. Rola przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem – przedstawiciel austriackiego ubezpieczyciela  AUVA

Konferencji towarzyszyć będą kioski informacyjne dotyczące badania wypadków przy pracy – pozyskiwanie danych i przygotowanie dokumentacji (OSPSBHP), składek na ubezpieczenie wypadkowe - zróżnicowana składka oraz świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, obowiązku zgłoszenia i badania wypadków przez inspektorów pracy.

Zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji oraz dostęp elektroniczny do materiałów przewidziany jest tylko dla osób, które dokonają rejestracji poprzez formularz.

Udział w konferencji jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi SAWO 2020.