Organizator:

Żyj bezpiecznie – Ciesz się życiem - QES Consulting na targach SAWO 2022

Podziel się

Trzy obszary działania wskazuje nazwa: QES - Quality, Environment, Safety. Najsilniej rozwinięty obszar funkcjonowania to bezpieczeństwo, dlatego od wielu lat spółka QES Consulting promuje wśród swoich klientów motto : Live Safely – Enjoy your live. Żyj bezpiecznie – Ciesz się życiem.

Na rynku firma istnieje już 20 lat. Od początku swojej działalności rozwija obszary, w których się specjalizuje:

  • kultura bezpieczeństwa oraz narzędzia do jej oceny (SCMS,H&P BBS),
  • systemy zarządzania ISO 9001, 14001, 45001, 50001 oraz SCC,
  • narzędzia do oceny ryzyka zawodowego i ergonomicznego - programy RAT i ERA,
  • narzędzia online do identyfikacji wymagań prawnych oraz oceny zgodności,
  • audyty oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • ocena zagrożenia wybuchem, w szczególności w obszarze firm chemicznych, laboratoriów badawczych

 

  

Doradztwo EHS dla przemysłu farmaceutycznego jest jedną z najsilniejszych stron QES Consulting. Szkolenia są pasją i wyzwaniem. Firma prowadzi proces certyfikacji personelu SCC, uczy zarządzać chemią, audytować systemy zarządzania, utrzymywać porządek technikami 5S, zmieniać niebezpieczne zachowania w bezpieczne nawyki . Rozwinęła również szkolenia online metodami e-learning. Specjaliści z QES Consulting przeprowadzili już ponad 2 000 szkoleń, w szkoleniach uczestniczy rocznie kilka tysięcy osób.

Klientami spółki są największe korporacje obecne na rynku Polskim w branżach: automotive, farmacja, przemysł chemiczny, paliwowy, meblarski, energetyka czy górnictwo, gdzie prowadzone są często trwające po kilka lat projekty.

 

Na targach SAWO 2022 QES Consulting zaprezentuje produkty szkoleniowe, doradcze a także narzędzia wspomagające procesy oceny ryzyka czy oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.

Nowością firmy jest narzędzie oceny ryzyka zawodowego oraz ergonomicznego (RAT, ERA) oraz narzędzie Lexes.pl - identyfikacja wymagań prawnych oraz oceny zgodności z tymi wymaganiami.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: https://www.qes.pl