📅 Nowa data: 📣 📣SAWO odbędzie się w dn. 25-27.04.2022 r. ZAPRASZAMY !  

Organizator:

Konkurs o Złoty Medal

Podziel się

Do konkursu o Złoty Medal  rocznie startuje niemal 500 produktów. Tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal jest zatem  potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku.

Siła konkursu o Złoty Medal MTP oraz towarzyszącego mu od 2012 roku plebiscytu Złoty Medal – Wybór Konsumentów rośnie z roku na rok. W konkursie doceniana jest innowacyjność, pomysłowość, nowoczesność. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które będą prezentowane na stoiskach targowych oraz wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym i mogą być wzorem dla innych.

Rocznie do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich zgłaszanych jest blisko 500 produktów. Tylko w samym 2018 roku napłynęło 389 zgłoszeń, z czego jury przyznało 311 Złotych Medali.  Od 2010 roku do konkursu zgłoszono 3100 innowacyjnych produktów. Zgłoszenia produktu mogą dokonać firmy prezentujące się na targach w Strefie Wystawcy. 

STREFA WYSTAWCY Regulamin konkursu

Werdykt ekspertów i Wybór Konsumentów

Zgłoszone produkty oceniane są dwuetapowo. Po werdykcie zespołu ekspertów zasiadających w Sądzie Konkursowym, zaczyna się kolejny etap rywalizacji – plebiscyt Złoty Medal – Wybór Konsumentów, w którym decydują zwiedzający i internauci. Głosowanie jest możliwe w trakcie targów na specjalnie przygotowanych do tego Strefach Mistrzów oraz u promotorów mobilnych lub za pośrednictwem strony internetowej nawet miesiąc po zakończeniu targów.

Złoty Medal MTP jest rozpoznawalną marką. Laureaci dumnie prezentują tę prestiżową nagrodę zdobytą na Międzynarodowych Targach Poznańskich, nie tylko w gablotach, lecz posługują się tym motywem na szerszą skalę. Zdobycie najważniejszej nagrody poznańskich targów to okazja by promować innowacyjne produkty i laureaci chętnie z tej możliwości korzystają. Dlaczego tak się dzieje? - Polski eksport bije rekordy, nasze firmy zdobywają kolejne zagraniczne rynki. Zagraniczni partnerzy handlowi dogłębnie sprawdzają wiarygodność polskich dostawców i jakość ich produktów. Złoty Medal, jak i Złoty Medal – Wybór Konsumentów, oprócz wyróżnienia cech samego produktu, jest także certyfikatem wiarygodności jego producenta – wyjaśnia Jerzy Wonka Prezes Zarządu InfoCredit Service – partner targowego portalu Strefa Wystawcy i Dźwignia Biznesu.

www.zlotymedal.com WYBÓR KONSUMENTA Laureaci Złotego Medalu SAWO 2018

Masz pytania? Skontaktuj się!

Agnieszka Polacka